Kiến thức Tài chính kế toán Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số...

Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

213930

Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thông tư này hướng dẫn thi hành các thủ tục hành chính thuế quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 năm 2006 và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu (gọi chung là thuế).  

 
Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm:

        1. Khai thuế, tính thuế;
        2. Ấn định thuế;
        3. Nộp thuế;
        4. Uỷ nhiệm thu thuế;
        5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
        6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;
        7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;
        8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế;
        9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

>>> Xem chi tiết thông tư tại đây : Thông tư 60/2007/TT-BTC 

 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:
-Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu
– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
– Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.
– Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không