Cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…
Là một phần mềm kế toán đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.
MISA SME cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp
MISA SME cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp
 • Nâng cao năng suất

  Tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
 • Kết nối thông minh

  Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.
 • Quản trị tài chính tức thời

  Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Giải thưởng đạt được

phần mềm kế toán sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của kế toán

Phần mềm kế toán gồm các công cụ giúp tiết kiệm thời gian bạn cần để tập trung phát triển nghề nghiệp.
MISA luôn an toàn, tin cậy và các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.
 • Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chính ngay trên di động, kịp thời ra quyết định điều hành doanh nghiệp.
 • Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế

  Kết nối với Cơ quan Thuế

  Cho phép kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng, nhân sự, email, sms,… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.
 • Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu hóa đơn mua hàng, bán hàng, nhập khẩu dữ liệu từ excel giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.
 • Đầy đủ báo cáo quản trị

  Đầy đủ báo cáo quản trị

  Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Gợi ý thông tin KH/ NCC dựa trên MST giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu. Cảnh báo NCC ngưng hoạt động tránh rủi ro về hoá đơn.
 • Giám sát tồn kho

  Giám sát tồn kho

  Nắm bắt thông tin tồn kho chi tiết theo từng nhu cầu quản trị của DN như số lô, HSD, màu sắc, chủng loại giúp tránh thất thoát, lãng phí.

Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên
phần mềm kế toán MISA SME

Kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống tránh nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu
Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên phần mềm kế toán MISA SME

Báo giá phần mềm kế toán MISA SME

Standard
Bắt đầu kinh doanh
4.450.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.450.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Khế ước vay
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Khế ước vay
Khế ước vay
Thuế điện tử Khế ước vay
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
5.950.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.950.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
7.450.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.450.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách
Standard
Bắt đầu kinh doanh
7.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
10.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 3.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
13.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 4.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách

Chuyên gia, khách hàng nói gì về phần mềm kế toán MISA SME

 • Ông Nguyễn Văn Phụng
  Ông Nguyễn Văn Phụng
  Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn – Tổng Cục thuế – Bộ Tài chính
  “Tôi đánh giá cao việc phần mềm kế toán MISA kết nối được với phần mềm ngành Thuế nhằm đáp ứng kịp thời các chế độ, chính sách về Thuế cho các doanh nghiệp.”
 • Anh Phạm Quang Hiệu
  Anh Phạm Quang Hiệu
  Kế toán công ty TNHH tư vấn Đại Hà
  “Ngay từ ngày đầu làm việc, bản thân tôi đã tìm đến MISA SME bởi tôi hiểu rằng nếu sử dụng Excel sẽ mất thời gian và công sức, ngoài ra chi phí dùng cho in ấn giấy tờ cũng không hề nhỏ.”
 • Chị Lê Yến Thanh
  Chị Lê Yến Thanh
  Phó Giám đốc Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Minh Anh
  “Phần mềm kế toán MISA có nhiều loại báo cáo, các thông số được trình bày rõ ràng giúp tôi dễ dàng nắm bắt được tình hình dòng tiền, doanh thu, hàng hóa của doanh nghiệp để ra quyết định kịp thời.”

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm kế toán MISA

Vui lòng điền các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ lại với bạn trong 24h làm việc
Nếu bạn đăng ký để học tập/giảng dạy hoặc nâng cấp/cập nhật phần mềm
vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp giúp tiết kiệm thời gian, tổng hợp và xử lý báo cáo chính xác kịp thời, đơn giản hóa công tác thuế, tiết kiệm chi phí quản lý nhân viên hiệu quả. Đối với giám đốc, phần mềm kế toán giúp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời để hỗ trợ quản trị.
Thay vì tính toán thủ công hoặc xử lý trên file Excel, mất nhiều thời gian và dễ sai sót, khi sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và hạn chế tối đa những sai sót trong công tác kế toán thuế, hạch toán, tài chính, bảng cân đối kế toán… đây là điểm khác biệt rất lớn so với phần mềm kế toán Excel.
Thiết kế đơn giản, giao diện đẹp dễ thao tác, đáp ứng đầy đủ thông tư 200, TT 133 cũng như các quy định về hạch toán, kế toán thuế, các quy định tài chính… MISA SME được mệnh danh là “phần mềm kế toán quốc dân” của Việt Nam.
MISA SME đáp ứng hầu hết các nghiệp vụ kế toán, vì thế mà hầu hết các ngành nghề từ các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, công đoàn, hợp tác xã… đều có thể thuận tiện sử dụng. Đồng thời, công ty MISA có nhiều kênh hỗ trợ khách hàng giúp quá trình vận hành phần mềm diễn ra thuận lợi nhất.
Quý khách sẽ được dùng thử 15 ngày miễn phí hoàn toàn 20 phân hệ phần mềm kế toán MISA SME với sự hướng dẫn, đào tạo tận tình của nhân viên tư vấn.