Phần mềm kế toán MISA SME 2023 cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…
Là một phần mềm đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.
Phần mềm cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp
 • Nâng cao năng suất

  Tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
 • Kết nối thông minh

  Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.
 • Quản trị tài chính tức thời

  Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Phần mềm kế toán uy tín giúp thay đổi hoàn toàn vị thế của kế toán

Giúp tiết kiệm thời gian để bạn tập trung phát triển nghề nghiệp.
MISA luôn an toàn, tin cậy và các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
 • Phần mềm kế toán xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chính ngay trên di động, kịp thời ra quyết định điều hành doanh nghiệp.
 • Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế

  Kết nối với Cơ quan Thuế

  Cho phép kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng, nhân sự, email, sms,… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.
 • Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu hóa đơn mua hàng, bán hàng, nhập khẩu dữ liệu từ excel giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.
 • Đầy đủ báo cáo quản trị

  Đầy đủ báo cáo quản trị

  Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Gợi ý thông tin KH/ NCC dựa trên MST giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu. Cảnh báo NCC ngưng hoạt động tránh rủi ro về hoá đơn.
 • phần mềm kế toán giám sát tồn kho

  Giám sát tồn kho

  Nắm bắt thông tin tồn kho chi tiết theo từng nhu cầu quản trị của DN như số lô, HSD, màu sắc, chủng loại giúp tránh thất thoát, lãng phí.

Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên
phần mềm kế toán MISA SME 2023

Kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống tránh nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu
Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên MISA SME kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống

Báo giá phần mềm kế toán MISA SME 2023

Standard
Bắt đầu kinh doanh
4.650.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Khế ước vay
Ngân hàng điện tử Khế ước vay
Khế ước vay
Thuế điện tử Khế ước vay
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
5.850.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.950.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
7.050.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.350.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách
Standard
Bắt đầu kinh doanh
7.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.650.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử Thuế điện tử
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
10.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 3.650.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
13.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 4.650.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách
Linh hoạt hơn với phần mềm kế toán online MISA AMIS
Bên cạnh phiên bản cài máy, MISA đã nghiên cứu & phát triển
MISA AMIS Kế toán – phần mềm kế toán online với nhiều điểm vượt trội
SME
Truy cập bằng trình duyệt web, làm việc online mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị thông minh có khả năng truy cập internet, không cần sao lưu dữ liệu
Cập nhật kịp thời quy định mới, liên tục nâng cấp tính năng, tiện ích, trải nghiệm các cải tiến ngay khi phát hành
Hệ sinh thái kết nối thông minh với các phần mềm trong nền tảng MISA AMIS, các phần mềm bên ngoài, cổng Thuế điện tử, Ngân hàng điện tử, Vay vốn tín chấp,…
Trợ lý AI đầu tiên tại Việt Nam – AVA giúp thực hiện nhanh các chức năng, giải đáp các nội dung về Kế toán – Thuế, cảnh báo – nhắc nhở thông minh hạn nợ, kê khai thuế
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ MISA AMIS KẾ TOÁN

Giải thưởng đạt được

Chuyên gia, khách hàng nói gì về MISA SME

 • Ông Nguyễn Văn Phụng
  Ông Nguyễn Văn Phụng
  Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn – Tổng Cục thuế – Bộ Tài chính
  “Tôi đánh giá cao việc phần mềm kế toán MISA SME kết nối được với phần mềm ngành Thuế nhằm đáp ứng kịp thời các chế độ, chính sách về Thuế cho các doanh nghiệp.”
 • Anh Phạm Quang Hiệu
  Anh Phạm Quang Hiệu
  Kế toán công ty TNHH tư vấn Đại Hà
  “Ngay từ ngày đầu làm việc, bản thân tôi đã tìm đến MISA SME bởi tôi hiểu rằng nếu sử dụng Excel sẽ mất thời gian và công sức, ngoài ra chi phí dùng cho in ấn giấy tờ cũng không hề nhỏ.”
 • Chị Lê Yến Thanh
  Chị Lê Yến Thanh
  Phó Giám đốc Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Minh Anh
  “Phần mềm kế toán MISA SME 2023 có nhiều loại báo cáo, các thông số được trình bày rõ ràng giúp tôi dễ dàng nắm bắt được tình hình dòng tiền, doanh thu, hàng hóa của doanh nghiệp để ra quyết định kịp thời.”
Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm kế toán MISA SME 2023
Vui lòng điền các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ lại với bạn trong 24h làm việc
Nếu bạn đăng ký để học tập/giảng dạy hoặc nâng cấp/cập nhật phần mềm
vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

Thông tin phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME 2023

Thành lập từ năm 1994, MISA đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp phần mềm kế toán cho hơn 250.000 khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, xã phường…

Phần mềm kế toán MISA SME

Phần mềm kế toán MISA SME là phần mềm được thiết kế đóng gói phù hợp với doanh nghiệp ở nhiều quy mô, loại hình, lĩnh vực – ngành nghề;đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, hỗ trợ theo dõi các khoản thu chi, công nợ, thuế, tự động tính lãi lỗ, doanh thu. Lãnh đạo doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý, điều chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp online MISA AMIS

Là phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp MISA AMIS; đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo TT200 và TT133; có thể truy cập mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị; có nhiều tính năng tự động và tiện ích thông minh như AVA – trợ lý AI đầu tiên trên phần mềm kế toán, cảnh báo thông minh; kết nối hệ sinh thái liên thông các phần mềm khác như hoá đơn, bán hàng,…

Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP

Là nền tảng giúp kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.

  Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa

  Là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị hành chính sự nghiệp từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Phần mềm mang đến nhiều tiện ích cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  Phần mềm kế toán MISA Bamboo

  Là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ về quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định cũng như hỗ trợ đáp ứng các nghiệp vụ về Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án. Ngoài ra, phần mềm kế toán xã phường MISA Bamboo còn mang đến nhiều tính lợi ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng.
– Phần mềm MISA SME gồm 3 bản: Standard; Professional; Enterprise
– Chia thành 2 hình thức trả phí:
 • Trả phí định kỳ:Thanh toán dịch vụ phần mềm linh hoạt định kỳ, giảm rủi ro đầu tư kinh doanh, cập nhật kịp thời các thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế. Liên tục cập nhật nghiệp vụ, tiện ích mới.
 • Trả phí một lần: Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày Quý khách nhận được Giấy phép sử dụng phần mềm. Trong thời gian bảo hành, Quý khách được cập nhật miễn phí lên các phiên bản cập nhật, nhưng không được cập nhật lên phiên bản nâng cấp của phần mềm MISA SME Quý khách đã mua. Hết thời gian bảo hành, Quý khách vẫn được sử dụng tiếp phần mềm MISA SME Quý khách đã mua. Để được cập nhật các thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế, hóa đơn, công nghệ… Quý khách có thể chuyển sang phần mềm kế toán doanh nghiệp online AMIS Kế toán hoặc MISA SME bản trả phí định kỳ hoặc phiên bản nâng cấp của phần mềm MISA SME Quý khách đã mua (nếu có).
Phần mềm MISA SME có làm được thuế và nội bộ vì trên phần mềm có 2 hệ thống sổ
 • Sổ tài chính: Sử dụng để nhập và quản lý các chứng từ dữ liệu về thuế, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
 • Sổ quản trị: KHÔNG có phân hệ về thuế, có thể sử dụng để nhập và quản lý các chứng từ dữ liệu nội bộ.
MISA SME có thể cài được nhiều máy, cài đặt dưới hình thức máy chủ được cài đặt phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập vào làm việc. Máy chủ và các máy trạm kết nối và làm việc với máy chủ trong phạm vi mạng nội bộ (mạng LAN).

Kết nối liên thông với các phần mềm

 • Phần mềm hoá đơn điện tử: cho phép xuất hoá đơn trực tiếp trên phần mềm kế toán, tự động hạch toán hoá đơn
 • lập hóa đơn tự động
 • Dịch vụ xử lý hoá đơn điện tử: tự động kiểm tra thông tin trên hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn, cảnh báo nếu có rủi ro thuế, tự động nhập liệu hoá đơn
 • hóa đơn điện tử đầu vào trên sme
 • MISA bankHub: Lập lệnh chuyển tiền trực tuyến trên phần mềm kế toán, tra cứu số dư tài khoản, lịch sử giao dịch, tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng và sổ tiền gửi
 • misa bankhub

  Đa dạng báo cáo

  200+ báo cáo quản trị theo mẫu, doanh nghiệp cũng có thể chỉnh sửa theo nhu cầu, cung cấp các báo cáo quản trị qua app mobile giúp các nhà quản trị nắm bắt kịp thời số liệu, và ra các quyết định điều hành kịp thời hơn báo cáo trên sme

  Nhiều tính năng tự động như

  Tự động kiểm tra đối soát lại sổ sách kế toán, chỉ ra các sai sót trong quá trình hạch toán, tự động tổng hợp – trích xuất dữ liệu để lên báo cáo,…

Thương hiệu uy tín, với số lượng khách hàng đông đảo

MISA vinh dự và tự hào khi được hơn 250000 khách hàng là Đơn vị Hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp, Hộ – Cá nhân kinh doanh tin tưởng sử dụng.

Giao diện đơn giản dễ sử dụng

Trải qua quá trình design thinking với khách hàng, MISA đã thiết kế giao diện dễ dàng sử dụng, phù hợp với hầu hết các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Tự động nhập liệu

Phần mềm hỗ trợ nhập liệu và hạch toán hóa đơn, chứng từ, hạn chế tối đa thao tác thủ công. Phần mềm MISA SME sẽ giúp doanh nghiệp tự động phát hiện các sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo mà không mất nhiều thời gian, công sức tìm kiếm và xử lý thủ công như trước đây.

Đa dạng báo cáo

Hỗ trợ cung cấp đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Thông Tư 200/2014/TT-BTC Thông Tư 133/2016/TT-BTC linh động, cung câp các báo cáo quản trị trên app mobile. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thực hiện báo cáo tài chính mà không mất nhiều thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo.
Phần mềm MISA SME có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, bộ cài có hướng dẫn cài đặt trong quá trình thực hiện. MISA cũng phát triển nhiều kênh hỗ trợ như:
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME 2023 được dùng thử 15 ngày hoàn toàn miễn phí với đầy đủ 19 phân hệ. Sau thời gian dùng thử, doanh nghiệp có thể tiến hành đặt mua và thanh toán dịch vụ phần mềm linh hoạt định kỳ hoặc 1 lần. Chi tiết báo giá phần mềm kế toán MISA xem Tại đây