Kiến thức Tài chính kế toán Tính giá thành công ty sản xuất sản phẩm từ nhựa

Tính giá thành công ty sản xuất sản phẩm từ nhựa

1449
Việc xác định giá thành sản phẩm là một công việc quan trọng và cần phải được thực hiện chính xác và hợp lý. Hiện nay, có nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau mà nhà quản trị có thể áp dụng sao cho phù hợp nhất với thực trạng doanh nghiệp. Dưới đây là một số phương pháp tình giá thành mà bạn có thể xem xét áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành công ty sản xuất từ nhựa

Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ công nghệ hoặc từng giai đoạn của 1 quá trình. Với những sản phẩm sản xuất đơn chiếc hay theo đơn đặt hàng thì đối tượng tập hợp chi phí là sản phẩm hoặc cả hợp đồng.

Kế toán lưu ý cần phân biệt giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành:

Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn
Đối tượng tính giá thành là những sản phẩm hoàn thành của cả quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn công nghệ.
công ty sản xuất từ nhựa

Phương pháp tính giá thành trong công ty sản xuất sản phẩm từ nhựa

Phương pháp tính giá thành trong công ty sản xuất được thể hiện qua các bước sau:
Thứ nhất: Đối tượng tập hợp chi phí?
Thứ 2: Phương pháp tính chi phí sản phẩm dở dang
Thứ 3: Lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ

Về đối tượng tập hợp chi phí, đầu tiên cần xác định quy trình tính giá thành ( các bước/ công đoạn sản xuất) tập hợp thành các trung tâm chi phí từ đó lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp.

VD. Công ty nhựa mình tư vấn có 4 bước trong công đoạn sản xuất

B1. Mua nắp chai nhựa, nhựa ve chai…để tạo hạt nhựa phế sau đó trộn chung với hạt nhựa tốt để giảm giá thành

B2. Nhuộm màu cho hạt nhựa
B3. Đổ vào khuôn tạo thành các bán thành phẩm (Vd. Cánh cửa, chân ghế, thùng, nắp thùng….)
B4. Làm gọn ( cắt các rãnh nhựa dư…) và ráp lại thành thành phẩm…

Như vậy, có 4 công đoạn – > 4 trung tâm chi phí và 4 đối tượng tính giá thành. Các chi phí sẽ được tập hợp các trung tâm chi phí này: 

Vấn đề 2: Xác định giá trị dở dang.

Vấn đề 3: Lựa chọn phương pháp phân bổ

Ở mỗi công đoạn sản xuất có thể chọn phương pháp phân bổ: Trực tiếp – tỷ lệ – định mức là 3 phương pháp thường được sử dụng nhất.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không